Zrzeszenie Ekspertów Ekologii                                                                                  

Inicjatorem budowy Śląskiego Klastra Gospodarki Odpadami jest Stowarzyszenie „Zrzeszenie Ekspertów Ekologii”.

Realizujemy i propagujemy działania związane z ochroną środowiska, upowszechniamy idee zrównoważonego rozwoju, przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska. Szczególny nacisk kładziemy na szerzenie innowacyjnego spojrzenia na zagadnienia związane z ekologią. Stowarzyszenie jest również merytorycznym partnerem organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, a poprzez udzielane wsparcie proekologiczne przyczynia się do ich ciągłego rozwoju.

Powołanie Klastra jest próbą zainicjowania nowego sposobu myślenia o wdrażaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami i nowoczesnej gospodarce odpadami sensu largo.

Śląski Klaster Gospodarki Odpadami skupia w swoich ramach przedsiębiorstwa, ośrodki B+R, wyższe uczelnie i inne podmioty związane z następującymi branżami:

 • ochrona środowiska,
 •  zarządzanie odpadami
 • uzdatnianie nieczystości,
 • odnawialne źródła energii,
 • ekologii,
 • recykling śmieci i odpadów
 • czyste technologie środowiskowe,
 • transport i dysponowanie odpadami.

Cel główny projektu :

Utworzenie i rozwój inicjatywy klastrowej działającej w zakresie ochrony środowiska i zintegrowanej gospodarki odpadami w dziedzinie innowacyjnych technologii środowiskowych, opartej na łańcuchu kooperacji firm, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego.

Cele szczegółowe :

 • Intensyfikacja transferu technologii i innowacji z zakresu technologii środowiskowych powstałych dzięki kooperacyjnym działaniom przedsiębiorstw i innych podmiotów zaangażowanych w projekt Klastra
 • Rozszerzenie możliwości współpracy uczelni wyższych i jednostek naukowych w regionie z podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie technologii środowiskowych, co umożliwi transfer wiedzy i innowacji między członkami Klastra
 • Wzmocnienie wykorzystania potencjału rozwoju klasteringu dla wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, dzięki działalności pierwszego w regionie Klastra będącego połączeniem branż związanych z ochroną środowiska w ramach gospodarki odpadami
 • Wypracowanie innowacyjnych systemów zarządzania w dziedzinie technologii środowiskowych, które przyczynią się do ochrony środowiska i wzrostu konkurecyjności członków Klastra
 • Wykreowanie ogólnie rozpoznawalnej marki Klastra i promocja stworzonych w jego ramach innowacyjnych usług z zakresu gospodarowania odpadami.

 

 

INVESTEKO S.A.                                                                              

Firma, której historia powstała wraz z pierwszą ekspertyzą w zakresie ochrony środowiska w roku 1999. Przez wszystkie lata działalności na rynku InvestEko nieprzerwanie realizuje usługi w zakresie ochrony środowiska, projektowania oraz dziedzin powiązanych. Tradycja, zdobyte doświadczenie i innowacyjne rozwiązania przyczyniły się do zdobycia zaufania wielu klientów w kraju i za granicą.

Investeko ma dziś kształt symbiotycznego środowiska wzajemnie wspierających i uzupełniających się firm: Zrzeszeniem Ekspertów Ekologii, Laboratorium badawczo – pomiarowego PPM, Firmy Bliskiej Środowisku, Ekokomitywy, Ekobilnsu oraz EFOE. Siecią łączącą jest wspólna wizja świadczenia usług na rynku ochrony środowiska. Główną misją jest oferowanie usług o najwyższych standardach, profesjonalna i szeroko pojęta obsługa klienta oraz ukształtowanie nowej jakości w komunikacji z klientem.  Podstawą działalności jest praca w oparciu o 4 współpracujące ze sobą działy:

 • Outsourcing ochrony środowiska: audyty kontrolne, konsultacje, szkolenia, gospodarka odpadami
 • Projektowanie: badania geotechniczne i geologiczne, zarządzanie procesem projektowym, ekspertyzy techniczne, projekty wykonawcze i projekty budowlane
 • Ekpertyzy i dokumentacje środowiskowe: analizy formalno-prawne, przeglądy ekologiczne, pozwolenia zintegrowane, postępowania wodno – prawne, oceny oddziaływania na środowisko
 • Transfer technologii środowiskowych: doradztwo w zakresie komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, analiza efektywności rozwiązań technologicznych.