Korzyści członkowstwa

INNOWACJE, KONKURENCYJNOŚĆ I  SKUTECZNA PROMOCJA

Inicjatywa klastrowa jest projektem, który cechuje wysoki stopień innowacyjności. Przejawia się on nie tylko w podejmowaniu licznych działań sprzyjających transferowi wiedzy i technologii, ale także wynika z potrzeby rynku w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych.

Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu mogą Państwo osiągnąć szereg korzyści, do których zaliczyć można m.in.:

 • Zwiększoną wydajność przedsiębiorstw należących do Klastra
 • Zwiększoną zdolność podejmowania działań innowacyjnych i absorpcji innowacji
 • Perspektywę zdobycia nowych klientów i pozyskania nowych rynków zbytu dla swoich produktów
 • Pomoc w prawnych aspektach patentowania innowacji i ekoinnowacji
 • Zdolność do łączenia komplementarnych umiejętności
 • Dostęp do usług biznesowych (konsultingowe, finansowe, marketingowo-reklamowe, poligraficzne, prawne, etc.) na najwyższym poziomie
 • Rozwój kapitału ludzkiego i jego mobilności
 • Redukcja niepewności i ryzyka związanej z wdrażaniem nowych rozwiązań
 • Wspólne pozyskiwanie środków na rozwój
 • Prestiż
 • Możliwość udziału w inicjatywach klastrowych takich jak spotkania, seminaria, konferencje, czy warsztaty
 • Możliwość korzystania ze wszystkich narzędzi oferowanych na stronie internetowej, takich jak forum, czy baza wiedzy
 • Korzystanie z efektu synergii

 

Szczegółowo dzieląc korzyści względem obszarów oddziaływania wyróżnić można korzyści na:

Obszar Marketingowy

 • Medialna promocja Członków Klastra Ekologicznego
 • Możliwość występowania pod egidą Klastra
 • Promowanie Członków Klastra poprzez stronę internetową, Informator Klastra oraz inne publikacje
 • Wspólna oferta marketingowa i zwiększenie skuteczności rynkowej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, książek broszur, ulotek itp.
 • Możliwość nawiązania współpracy z zagranicznymi podmiotami
 • Benchmarking technologiczny

 

Obszar Kapitału Ludzkiego

 • Budowanie relacji biznesowych oraz nawiązywanie kontaktów wewnątrz sieci
 • Poprawa kanałów komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi w branży ochrony środowiska oraz nowych technologii
 • Współpraca z uniwersytetami oraz jednostkami B+R
 • Zdolność przedsiębiorstw do łączenia komplementarnych umiejętności
 • Wzmocnienie społecznych powiazań prowadzących do kreowania nowych pomysłów oraz podejmowania nowych działalności biznesowych
 • Szybszy przepływ wiedzy i informacji – zwiększona presja na innowacyjność
 • Akumulacja kapitału społecznego – wzrost wzajemnego zaufania

 

Obszar Naukowy

 • Usługi specjalistycznego doradztwa
 • Transfer wiedzy i doświadczeń wynikający z wymiany wiedzy i współpracy pomiędzy Członkami Klastra
 • Udział w tematycznych seminariach, konferencjach: międzynarodowej oraz krajowej
 • Uczestnictwo w spotkaniach branżowych i partnerskich – brokerage events celem nawiązania współpracy z kontrahentami, firmami, jednostkami badawczymi oraz innymi Klastrami
 • Dostęp do ekspertyzy naukowej „Wdrażanie walidacji europejskich kryteriów certyfikacji technologii środowiskowych dla warunków polskich
 • Dostęp do wyników badań z zakresu stopnia zastosowania innowacyjnych technologii ochrony środowiska sprzyjających poprawie efektowności energetycznej na przykładzie doświadczeń gospodarki odpadami województwa śląskiego
 • Dostęp do wyników badań oraz raportu naukowego z zakresu stopnia wykorzystania strategii odpowiedzialności ekologicznej wśród małych i średnich przedsiębiorców województwa śląskiego działających na rzecz sektora ochrony środowiska
 • Dostęp do informacji o najnowszych technologiach w branży ochrony środowiska

 

Obszar Technologiczny

 • Wspólne projekty na rzecz Klastra realizowane przez Konsorcja uczestników Klastra wraz z identyfikacją źródeł ich finansowania
 • Dostęp do Platformy Technologii Środowiskowych
 • Kreowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz efektywności energetycznej

 

Udział w Klastrze zapewnia Partnerom możliwość nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami działającymi w ramach Klastra oraz promocję ofert handlowych  w ramach jego działalności, w tym w ramach strony internetowej. Mamy nadzieję, że wspólna wizja transferu technologii i wiedzy w ramach przedstawionej inicjatywy spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 

Klaster Ekologiczny - ekologia, przyszłość, technologia - razem tworzymy innowacje.

Dołącz do nas!

Nasi partnerzy